Projektové dokumentace

Nabízíme zpracování projektové dokumentace ve stupních provedení:

 • Architektonická studie stavby
 • Dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby (DSP)
 • Dokumentace pro provádění stavby  (DPS)
 • Dokumentace pro zadání stavby dodavateli 
 • Dokumentace skutečného provedení stavby 
 • Dokumentace bouracích prací 
 • Zpracováváme žádosti Nová zelená úsporám
 

Dokumentace zpracováváme v souladu s vyhláškou 499/2006 sb.

Technické poradenství

V rámci technického poradenství nabízíme především následující služby:

 • Autorský dozor
 • Technický dozor investora
 • Stavební dozor
 • Poradenství v rámci stavebního záměru
 • Legislativní podpora ve výstavbě
 • Posouzení technického stavu nemovitosti /návrh doporučených řešení
 • Tepelně–technické posouzení konstrukcí
 • Poradenství v úsporách energií a související zpracování PENB (Průkaz energetické náročnosti budovy)

 

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost obsahuje předprojektovou přípravu a vyřízení povolení. 

Předprojektová příprava:

 • Projednání stavebního záměru s dotčenými úřady
 • Prověření regulativ a možností výstavby pro daný pozemek
 • Zjištění vedení sítí technické infrastruktury
 • Zjištění požadovaného rozsahu dokumentace a případných doplňkových projektů
 

Vyřízení povolení:

 • Obstarání dokladů, vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců či vlastníků sítí technické infrastruktury
 • Jednání se správci dotčených inženýrských sítí o napojení domu a pozemku
 • Zpracování žádostí k povolení stavby domu
 • Předání ověřené projektové dokumentace od příslušného stavebního úřadu
 • Předání povolení stavby